Σκοπός Μαθήματος

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του κύκλου μαθημάτων θα έχετε τη δυνατότητα:

Στο Excel

 • Να δημιουργήσετε ένα νέο υπολογιστικό φύλλο.
 • Να εκτελέσετε πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση σε ένα υπολογιστικό φύλλο.
 • Να εισαγάγετε και να μορφοποιήσετε τίτλους στηλών.
 • Να αναθέσετε στο Excel να συμπληρώσει ορισμένες πληροφορίες για εσάς.
 • Να προσθέσετε ή να διαγράψετε στήλες, γραμμές και υπολογιστικά φύλλα.
 • Να διατηρήσετε τους τίτλους στηλών ορατούς ενώ πραγματοποιείτε κύλιση σε ένα υπολογιστικό φύλλο.
 • Να επιλέξετε ορισμένες επιλογές εκτύπωσης.
 • Να χρησιμοποιείτε τύπους υπολογισμών.
 • Να δημιουργήσετε γραφήματα

Στο Powerpoint

 • δημιουργούμε παρουσιάσεις από διαφάνειες
 • χρησιμοποιούμε κείμενα, γραφήματα, οργανογράμματα και εικόνες
 • να μεταφέρουμε στοιχεία από το Excel, Word
 • να συνθέτουμε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση της εργασίας μας

 

Advertisements